Alessandro Ludovico
o digitálních
a analogových knihách

V rámci druhého ročníku sympozia Představa o knize hovoří teoretik médií Alessandro Ludovico o digitálních a analogových knihách. O tom, jak se proměňuje nakladatelská praxe, povaha digitálně zprostředkovaného obsahu i knižní forma. O pravých i falešných hybridech, o mediální historii a také predikci možných budoucností. Rozhovor vedli Pavla Pauknerová a Viktor Kopasz.

Alessandro Ludovico je teoretik médií, publicista, pedagog a výtvarný umělec. Ve svém výzkumu se zaměřuje na vztah mezi tradičními a digitálními formami vydavatelské praxe, na hybridní podoby správy informací (knihovny, archivy aj.) a na mediální historii i archeologii. Jeho nejvýznamnějším textem je publikace Post-Digital Print. The Mutation of Publishing since 1894 (2012). Spolupracoval také na přípravě série The Mag.net Reader (2005, 2007, 2008) a publikoval řadu článků a knižních kapitol věnovaných novým médiím, experimentální nakladatelské praxi a fenoménu virtuálních identit. Od roku 1993 působí jako šéfredaktor časopisu Neural, který se zaměřuje na zkoumání digitální kultury. Přednáší teorii umění, designu a médií na Winchester School of Art, na Parsons Paris – The New School a na OCAD University v Torontu.

Téma Představa o knize je součástí doktorandské práce Viktora Kopasze z UMPRUM. V souvislosti s jeho prací byla za podpory UMPRUM uspořádána stejnojmenná sympozia, na která jsou zvány významné osobnosti z oblasti grafického designu a knižní tvorby.

Alessamdro Ludovico: rozhovor o digitálních a analogových knihách – Představa o knize

web_p3196_Alessandro-Ludovico_ab_6116540604_2e5dde1c0d_o
post_digital_print_1