Kafkárna
mentální azyl
a nový komunitní prostor

Moderuje: Tereza Havlínková 
Video: Patrik Trska, Jáchym Štulíř 
Grafika, znělky: Jakub Rozehnal  
Text: Eliška Špálová

Kafkárna je místo se zajímavou historií, živou současností a otevřenou budoucností. Budova původně vznikla jako provizorium pro sochařský ateliér Bohumila Kafky ve 30. letech 20. století. Za svou téměř stoletou existenci získala mnoho historických vrstev, které vyžadují citlivý přístup i aktuální zhodnocení. V současnosti je Kafkárna využívána Ateliérem volného umění I (Sochařství) UMPRUM s cílem prostor čím dál více otevírat ven – a to jak veřejnosti, tak i ekologickým tématům a výzvám současnosti. Tento záměr se zhmotnil formou sousedských slavností a festivalů, které se zde v uplynulých měsících uskutečnily (m3 / umění v prostoru, festival Hostina).  

„Kafkárna je místo, kde se nepotkávají jen věci týkající se designu, užitého a volného umění, architektury či teorie a dějin umění, ale naopak toho, co se děje vně této bubliny,“ říká Dominik Lang, vedoucí Ateliéru volného umění I (Sochařství) UMPRUM, a zároveň dodává, že obrovským benefitem místa je přiléhající zahrada – prostor, ve kterém lze možnosti zkoušet i pěstovat, ale především pozorovat. Právě pozorování a ohledávání společné vize pro dalších 10 let, po které bude mít UMPRUM objekt ve správě, bylo tématem diskusí uplynulého semestru. O tom, jak lze propojit původní účel budovy se současnou vizí, o komunitních večeřích a dalších vyhlídkách do budoucna, si povídala Tereza Havlínková s Matoušem Lipusem, Kateřinou Vídenovou a Dominikem Langem pro UMPRUM Online.