Největší sochař

V dobách, kdy výuka ještě neprobíhala na počítačových obrazovkách a školní chodby se hemžily studenty, zůstávaly na UMPRUM jedny dveře pečlivě zavřené. Tyto dveře ústily do přízemního ateliéru, vedeného toho času Dominikem Langem a Edith Jeřábkovou. Kdo se za nimi skrýval a co na tom změnila pandemie?

Příběh svérázného obyvatele budovy Vysoké školy uměleckoprůmyslové představuje její studentka Sofia Sorokina a otevírá tak novou rubriku platformy Online UMPRUM, která bude nabízet dílčí pohledy do školního zákulisí.

Sofiiny kresby svou skicovitostí, použitým písmem i černobílým provedením připomínají obrázky, které se mnoha studentům objevují po okrajích sešitů. Děsivou pohádku situuje výtvarnice do prostředí svého domovského ateliéru – ateliéru sochařství, jehož zájem se v poslední době (slovy vedení) ubírá více angažovaným směrem, reaguje na problémy spojené s klimatickou krizí, migrací, suchem, stavem půdy, potravinovou suverenitou, ekologickým žalem i utrpením zvířat.

text: Kristýna Péčová

14
10
15
13
11
5
6
12
7
9
8
4

Sofie Sorokina je studentkou Ateliéru sochařství pražské UMPRUM.
Více než soše jako takové se věnuje jiným médiím – performancím a malbě.

KONTAKT: www.instagram.com/sonyathemoon/