O vlivu politiky
na architekturu

s Jindřichem
Vybíralem

Moderuje: Tereza Havlínková
Video: Jáchym Štulíř, Mai Tranová, Patrik Trska
Záběry z Výstavy: Filip Hepnar, Tomáš Zumr
Grafika znělky: Jakub Rozehnal

Hostem prvního, pilotního dílu série rozhovorů o pozoruhodných projektech, akcích a osobnostech UMPRUM, je rektor školy prof. Jindřich Vybíral. S moderátorkou Terezou Havlínkovou se bavil o výstavě „Síla i budoucnost jest národu národnost“ a především o tom, jaký mělo politické dění v českých zemích vliv na utváření architektury.

Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery

Jindřich Vybíral
nejen o výstavě Síla i budoucnost

© UMPRUM Online

Výstavu o architektuře a české politice v 19. století mělo možnost vidět jen velmi omezené množství návštěvníků.  Vzhledem k protiepidemickým opatřením spojeným s koronavirovou situací byla v Galerii UM otevřena jen o něco málo déle než týden.  Krátké trvání výstavy lze pokládat za velkou škodu, protože ukazuje jiné pojetí vývoje architektury a odhaluje mnoho nových informací a souvislostí.

V rozhovoru s autorem výstavy Jindřichem Vybíralem se Tereza Havlínková bavila nejen o notoricky známých stavbách, jako je Národní divadlo, ale také o opomíjené architektuře. Můžeme zmínit dělnické kolonie, architekturu německé menšiny nebo triumfální brány a světelné instalace dočasně budované u příležitosti pobytu a vítání monarchy.

Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery

Jak lze poznat autenticky českou architekturu? Dařilo se vytvoření čistě českého stylu? Nejen toto, ale mnohem více zajímavých informací se dozvíte v rozhovoru s Jindřichem Vybíralem.

Výstava „Síla i budoucnost jest národu národnost. Architektura a česká politika 19. století“ je jedním z výstupů dlouhodobého projektu Katedry teorie a dějin umění UMPRUM. Badatelský tým se zaměřil na českou architekturu 19. a 20. století jako na politické médium. Výstupy projektu jsou odborné publikace a je doprovázející výstavy.

Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery

Foto: Tomáš Zumr

Autor výstavy: Jindřich Vybíral

Grafický design: Tereza Hejmová

Fotografie: Tomáš Zumr

Produkce: Dita Pfefferová, Šárka Váňová

Spolupráce: Michaela Janečková, Jan Galeta

Kurátorka výstavy: Lenka Kerdová

Architektonické řešení: Filip Kosek, Jan Říčný