Online přednášky
Katedry volného umění

Katedra volného umění UMPRUM začala pořádat série přednášek se zajímavými osobnostmi české i zahraniční výtvarné scény. Přednášky původně určené jejím studentům se on-line otvírají i zájemcům ze široké veřejnosti.

Michal Pěchouček: Kamínek v botě

Zane Onckule (curators series)

Dominik Gajarský: Exot – Nezáměrně jiný