Přehlídka pro virtuální diváky.
Ateliér designu oděvu
a obuvi se prezentoval v Japonsku

Pandemie proměnila módní průmysl na mnoha úrovních a zasáhla i do formátu jeho prezentace. Přehlídky konající se bez diváků v on-line světě se pomalu stávají běžnou praxí. Virtuální přehlídky letos určily průběh také japonského Bunka Fashion Graduate University Fashion Weeku, kterého se již popáté účastnil Ateliér designu oděvu a obuvi UMPRUM pod vedením prof. Liběny Rochové. Ateliér se zde představil videem zachycujícím módní přehlídku magisterských, bakalářských a autorských kolekcí celkem osmi studentů a absolventů, kterému vtiskli podobu pedagožka Ateliéru fotografie II Štěpánka Stein a pedagog Ateliéru designu oděvu a obuvi Vojta Novotný. Přehlídka se odehrává v betonových kulisách Technologického centra UMPRUM v Mikuladské, které v konfrontaci s oděvy přidávají záběrům další vizuální vrstvu. Jednotlivé kolekce jsou záznamem rozmanitosti přístupů mladých profesionálů k oděvní tvorbě a současně potvrzením klíčových otázek, k nimž se současná autorská móda vztahuje, jako je udržitelnost nebo vztah oděvu a těla. 

TEXT: VERONIKA SOUKUPOVÁ
FOTO: SAMUEL PETRÁŠ

33A6607
33A6640
33A6586
33A6631

ALEŠ HNÁTEK
ALEŠ HNÁTEK VE SVÉ KOLEKCI ROZVÍJÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI SKRZE SVŮJ VLASTNÍ OSOBITÝ PŘÍSTUP. MODELY JSOU VYTVOŘENY Z NEVYUŽITÝCH TKANIN A POTAHOVÝCH LÁTEK, JEJICHŽ VZOR A STRUKTURA VYTVÁŘEJÍ DALŠÍ VIZUÁLNÍ A HAPTICKOU VRSTVU ODĚVŮ. 

33A7106
33A7092
33A7094

NATÁLIE NEPOVÍMOVÁ
NATÁLIE NEPOVÍMOVÁ VE SVÉ KOLEKCI EXUVIAE ZKOUMÁ VZTAH ODĚVU A TĚLA A ZPŮSOB, JAKÝM SE NAVZÁJEM OVLIVŇUJÍ A PROPOJUJÍ PŘI MOMENTECH SVLÉKÁNÍ. VÝSLEDNÉ MODELY CHARAKTERIZUJE NEUTRÁLNÍ BAREVNOST A SKULPTURÁLNÍ CHARAKTER. 

33A6797
33A6829
33A6822

AGÁTA SEEHÁKOVÁ
KOLEKCE CTRL+C/CTRL+V AGÁTY SEEHAKOVÉ SE NA PLATFORMĚ ODĚVU ZABÝVÁ HRANICEMI INSPIRACE V MÓDNÍM NÁVRHÁŘSTVÍ. VÝCHODISKEM SE STALY PRVKY EXISTUJÍCÍCH ODĚVŮ STUDENTŮ A PEDAGOGŮ ATELIÉRU, KTERÉ AGÁTA ZPRACOVALA DO NOVÝCH MODELŮ VE FRAGMENTÁRNÍCH FORMÁCH S VÝRAZNÝM PROŠÍVÁNÍM.

33A6930
33A6918
33A6936

TOMÁŠ NĚMEC
TOMÁŠ NĚMEC V RÁMCI KOLEKCE 2053 PRACUJE S PRVKY VIRTUÁLNÍ REALITY, KTERÉ NÁSLEDNĚ ZPRACOVÁVÁ DO FYZICKÝCH ODĚVŮ. ODĚVY CHARAKTERIZUJE VZOROVÁNÍ ZACHYCUJÍCÍ NEEXISTUJÍCÍ DIGITÁLNÍ PŘÍRODNINY, KTERÉ VZNIKLO VE SPOLUPRÁCI S GRAFICKÝM DESIGNÉREM MATEJEM VOJTUŠEM. 

33A6999
33A6962
33A6980
33A6996

NATÁLIE DUFKOVÁ
ÚSTŘEDNÍMI MOTIVY KOLEKCE HER NATÁLIE DUFKOVÉ JSOU ŽENSKOST A VZTAH ŽENSKÉHO TĚLA K ODĚVU, KTERÉ JSOU V ODĚVU ZPRACOVÁVÁNY V NĚKOLIKA ROVINÁCH. TATO TÉMATA SE NÁSLEDNĚ PROPISUJÍ DO JEMNÉ BAREVNOSTI A FORMY ODĚVŮ, KTEROU DOPLŇUJE KRAJKA OD ČESKÉ FIRMY TOPAK.

33A6702
33A6754
33A6698
33A6726

ALEXANDRA GNIDIAKOVÁ
ALEXANDRA GNIDIAKOVÁ ZPRACOVALA V ODĚVNÍ KOLEKCI FENOMÉN ČESKÉHO LOUTKÁŘSTVÍ, NA KTERÉM JI INSPIROVALA POCTIVOST UMĚLECKÉHO ŘEMESLA A IMAGINATIVNOST. FORMÁLNĚ VÝRAZNÉ MODELY JSOU VYTVOŘENY ZE STARÝCH ODLOŽENÝCH LÁTEK NESOUCÍCH VLASTNÍ HISTORII.

33A6882
33A6870
33A6838
33A6857

ZOLTÁN TÓTH
ZOLTÁN TÓTH VE SVÉ TVORBĚ DLOUHODOBĚ UVAŽUJE NAD OTÁZKOU, JAKÝM SMĚREM SE V RÁMCI MÓDNÍHO PRŮMYSLU UBÍRAT. TATO PROBLEMATIKA ÚZCE SOUVISEJÍCÍ S MYŠLENKAMI UDRŽITELNOSTI JE ZÁKLADEM ZOLTÁNOVY DIPLOMOVÉ KOLEKCE, KTERÁ SE POSTUPNÝMI KROKY SNAŽÍ PŘISPĚT K JEJÍMU ŘEŠENÍ.

33A7045
33A7036
33A7059
33A7065

VALERIE JURČÍKOVÁ
KOLEKCE OBSESE VALERIE JURČÍKOVÉ PŘETAVUJE MYŠLENKU LIDSKÉ POSEDLOSTI DO ODĚVNÍCH MODELŮ VE FORMĚ LINIE, KTERÁ PROCHÁZÍ PO POVRCHU TĚLA A POSTUPNĚ SE UMOCŇUJE DO VIDITELNÉ STRUKTURY. VÝRAZNÉ OBJEKTY DOPLŇUJÍCÍ MINIMALISTICKÉ ODĚVY JSOU VYTVOŘENY RECYKLACÍ Z VÝPLNÍ PNEUMATIK.

VÝKONNÍ PRODUCENTI: ŠTĚPÁNKA STEIN A VOJTĚCH NOVOTNÝ
REŽIE: AMÁLIE KOVÁŘOVÁ
KAMERA: ANTOAN PEPELANOV
STŘIH: ELIŠKA VOJTKOVÁ
HUDBA: OOZLUM

VERONIKA SOUKUPOVÁ (*1997)
JE ABSOLVENTKOU BAKALÁŘSKÉHO OBORU DĚJINY UMĚNÍ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UK A AKTUÁLNĚ POKRAČUJE V MAGISTERSKÉM STUDIU NA KATEDŘE TEORIE A DĚJIN UMĚNÍ UMPRUM. V BAKALÁŘSKÉ PRÁCI SE ZABÝVALA VÝTVARNÝMI TENDENCEMI V ČESKOSLOVENSKÉ TAPISERII A TEXTILNÍM UMĚNÍ 60. LET. NADÁLE SE VĚNUJE TEXTILNÍ TVORBĚ 20. STOLETÍ A SOUČASNÉMU ODĚVNÍMU DESIGNU, KTERÉ ZKOUMÁ V KONTEXTECH A VZTAZÍCH. SPOLUPRACUJE S ATELIÉREM MÓDNÍ TVORBY A S MLADÝMI MÓDNÍMI DESIGNÉRY, KTERÝM POMÁHÁ S TEORETICKÝM UCHOPENÍM VLASTNÍCH PROJEKTŮ. SOUČASNĚ PŮSOBÍ V ORGANIZACI CZECHDESIGN A PODÍLÍ SE NA TVORBĚ NEZÁVISLÉHO MAGAZÍNU NOVY ZINE.