Síla i budoucnost jest národu národnost

Architektura a česká politika
v 19. století

Jak se promítal nacionalismus do české architektury? A jak se v ní odrážel vztah občanů ke státu či koruně? Výstava v Galerii UM byla prvním výstupem projektu Architektura a česká politika, na kterém už několik let pracuje tým odborníků Katedry teorie a dějin umění UMPRUM.

Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery
Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery

Projekt zkoumá úlohu architektury v procesu integrace moderního českého národa, ale představuje i širší spektrum politických zájmů, jimž česká architektura měla v 19. století sloužit. Výstava byla koncipovaná jako ateliér — studio s pracovními deskami s reprodukcemi reprodukce původních historických plánů budov a fotografií. Nechyběly ani originální kresby, odlitky stavebních prvků významných budov nebo fragment lustru zachovaného po požáru Národního divadla.

Autor výstavy: Jindřich Vybíral

Grafický design: Tereza Hejmová

Fotografie: Tomáš Zumr

Produkce: Dita Pfefferová, Šárka Váňová

Spolupráce: Michaela Janečková, Jan Galeta

Kurátorka výstavy: Lenka Kerdová

Architektonické řešení: Filip Kosek, Jan Říčný