Reportáže z výstav, na které byste se jen tak nedostali. Přednášky, zajímavosti a exkluzivní rozhovory o dění a akcích na UMPRUM.

70 let Ateliéru animace

Síla i budoucnost jest národu národnost /
The Strength and Future of the Nation is national Identity
Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century
Galerie UM / UM Gallery

Síla i budoucnost jest národu národnost

video

TEXTile Manifestoes

HP

Výběr prací Artsemestru zima 2021

Rectangle-20

F2 Prag

Comp-1_1_____

Online přednášky Katedry volného umění